Zorg en begeleiding

Elke leerling heeft recht op kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding. Kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen.

Leerlingbegeleiding situeert zich daarbij steeds op vier begeleidingsdomeinen:

 • leren en studeren;
 • psychisch en sociaal functioneren;
 • de onderwijsloopbaanbegeleiding;
 • preventieve gezondheidszorg.

De begeleiding vertrekt steeds vanuit een geïntegreerde benadering van de vier begeleidingsdomeinen en dit vanuit een continuüm van zorg. Acties of ondersteuning omtrent het ene domein worden nooit los gezien van de andere domeinen. Als school trachten we alle leerlingen voor elk begeleidingsdomein de nodige ondersteuning te geven.

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen terecht bij:

 • de vakleerkrachten: ze geven remediërings- en/of differentiëringsoefeningen of organiseren bijlessen voor de leerlingen die daar nood aan hebben;
 • de klastitularissen: ze volgen hun leerlingen van kortbij op. Leerlingen kunnen steeds met hun vragen bij hen terecht;
 • de leerlingenbegeleiders;
 • de zorgcoördinatoren;
 • het CLB
   

Contactgegevens CLB

Vrij CLB Noordwest-Brabant
Mollestraat 59
1730 Asse
02 452 79 95
asse@clbnoordwestbrabant.be

Schoolnabije medewerker
Annelies Bouchez
annelies.bouchez@clbnwb.be

CLB tijdens de kerstvakantie
Het CLB is bereikbaar op donderdag 23 december tussen 8u30 en 20u30 en op vrijdag 24 december tussen 8u30 en 12u. U kan ons bereiken op het algemeen nummer 02 452 79 95.

Van 24 december (12u) tot en met maandag 3 januari is het CLB gesloten. 

Van dinsdag 4 januari tot en met donderdag 6 januari zijn wij geopend tussen 8u30 en 16u30 en ook bereikbaar op ons algemeen nummer 02 452 79 95.

Voor alle vragen i.v.m. studierichtingen en attesten kan u terecht op de site van www.onderwijskiezer.be.

Ook tijdens de kerstvakantie kan je bij CLBch@t terecht voor een anoniem gesprek!

Je bent als leerling of ouder welkom met al je vragen op maandag 3/1, dinsdag 4/1, woensdag 5/1 en donderdag 6/1. Telkens van 14u-21u, op www.clbchat.be!