Lessentabellen eerste jaar B

1B
Talenturen**** 1
Leren leren, leren leven (LELE)** 2
ICT 1
Beeld 1
Totaal: 5
Basisvorming 1B
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Frans 2
Engels 1
Techniek 4
Natuur en ruimte 2
Muziek 1
Beeld 2
Maatschappelijke vorming 3
Totaal: 27

**** Talenturen - Wat?

Waar liggen jouw interesses? Hoe ontdek je jouw talent? De talenturen bevatten een breed aanbod aan activiteiten binnen de verschillende domeinen: economie en organisatie en maatschappij en welzijn.

** Leren leren, leren leven (LELE)

Titularisuur met o.a. studie- en examenplanning, klassfeer, welbevinden in de klas.