Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
2de graad - 1de leerjaar

Maatschappij en welzijn

Inhoud

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leren leerlingen vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Leerlingenprofiel

Je verdiept en overstijgt de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je bent in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen. Je kijkt vanuit een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding. Hierbij gaat de aandacht naar de ontwikkeling en het gedrag van mensen én naar aspecten van anatomie en fysiologie. Je gaat met die theoretische kaders aan de slag bij het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding. Je bent sociaal en communicatief vaardig en maakt graag kennis met doelgroepen in functie van het zich oriënteren op hun verdere onderwijsloopbaan.

Studierichtingsprofiel

Je maakt kennis met toegepaste fysiologie en de anatomie van de mens. In de component sociologie, met inbegrip van (ped)agogie, wordt aandacht besteed aan ons gezondheidsgedrag en de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen verschillende levensfases. Je leert concrete opvoedingssituaties analyseren  en je leert sociale en communicatieve vaardigheden en maatschappelijke thema’s situeren en analyseren. Extra aandacht gaat naar indirecte en directe (logistieke) zorg en expressie.

Overgang naar de derde graad

De logische vervolgopleiding in de derde graad is de studierichting Gezondheidszorg. Ook de richting Verzorging behoort tot de mogelijkheden.

Vervolgopleidingen na de derde graad

De richting Maatschappij en Welzijn bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden situeren zich in de sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen.

3de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 2
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Maatschappij & Welzijn
  • Pedagogisch handelen (3)
  • Gezondheid en welzijn (1)
  • Indirecte zorg (3)
  • Anatomie en fysiologie (1)
8
Mens en samenleving 1
ICT 1
Taalbeheersing 1
Artistieke vorming 1
Expressie 1
Totaal 32