2de graad - 4de leerjaar

Humane wetenschappen

4de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 4
Wiskunde 4
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Filosofie 2
Sociologie & psychologie 3
Kunstbeschouwing 2
Seminarie maatschappij en welzijn 0,5
Sociaal werk 0,5
Totaal 32