2de graad - 4de leerjaar

Maatschappij en welzijn

4de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 4
Engels 2
Frans 2
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
Anatomie & fysiologie 2
Gezondheid & welzijn 2
Indirecte zorg 4
Pedagogisch handelen 4
Seminarie economie & organisatie 0,5
Seminarie taal & communicatie 0,5
Sociaal werk 1
Totaal 32