2de graad - 4de leerjaar

Latijn

4de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Wiskunde 5
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Latijn 5
Seminarie maatschappij en welzijn 0,5
Seminarie economie & organisatie 0,5
Seminarie taal & communicatie 0,5
Seminarie STEM 0,5
Sociaal werk 1
Totaal 32