2de graad - 4de leerjaar

Moderne talen

4de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 4
Wiskunde 4
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Duits 2
Spaans 1
Communicatiewetenschappen 2
Seminarie maatschappij en welzijn 0,5
Seminarie economie & organisatie 0,5
Sociaal werk 1
Totaal 32