2de graad - 4de leerjaar

Natuurwetenschappen-STEM

4de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 4
Wiskunde 5
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
STEM 2
Seminarie economie & organisatie 0,5
Seminarie taal & communicatie 0,5
Sociaal werk 1
Totaal 32