Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden

Zorg en begeleiding

Elke leerling heeft recht op kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding. Kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen.

Leerlingbegeleiding situeert zich daarbij steeds op vier begeleidingsdomeinen:

  • leren en studeren;
  • psychisch en sociaal functioneren;
  • de onderwijsloopbaanbegeleiding;
  • preventieve gezondheidszorg.

De begeleiding vertrekt steeds vanuit een geïntegreerde benadering van de vier begeleidingsdomeinen en dit vanuit een continuüm van zorg. Acties of ondersteuning omtrent het ene domein worden nooit los gezien van de andere domeinen. Als school trachten we alle leerlingen voor elk begeleidingsdomein de nodige ondersteuning te geven.

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen terecht bij:

  • de vakleerkrachten: ze geven remediëring- en/of differentiëringenoefeningen of organiseren bijlessen voor de leerlingen die daar nood aan hebben (voor het bijwerken van basisleerstof via bijlessen verwijzen we naar externen – een lijst van personen die bijles geven per vak is te bekomen bij het CLB);
  • de klastitularissen: ze volgen hun leerlingen van kortbij op. Leerlingen kunnen steeds met hun vragen bij hen terecht;
  • de leerlingenbegeleiders;
  • het CLB
     

Contactgegevens CLB

Vrij CLB Noordwest-Brabant
Mollestraat 59
1730 Asse
02 452 79 95
asse@clbnoordwestbrabant.be

Schoolnabije medewerker
Nel Van Sande
vansanden@clbnwb.be


Indien nodig werken wij samen met psychologen, psychiaters, externe diensten zoals vzw het raster, Groep Intro – NAFT, de Wereld van Indra, Leerrecht, …

Onze school is aangesloten bij het leersteuncentrum West-Brabant Brussel. Dit leersteuncentrum biedt leersteun aan voor type basisaanbod, en type 9. Voor type 4, type 6 en type 7 werkt dit leersteuncentrum structureel samen met het specifiek leersteuncentrum 467 (Windekind – Ganspoel – K.I. Woluwe).  

Contactgegevens Leersteuncentrum West Brabant Brussel

www.onwwbb.be
02 426 63 16
zorgloket@lscwbb.be