Lessentabellen eerste jaar A

ATV (Algemene talenten verkenning)
Talenturen* 2
Leren leren, leren leven (LELE)** 0.5
Remediëring en verdieping***
  • Frans
  • Nederlands / Wiskunde / ICT
1
1.5
Totaal: 5
Latijn
Latijn 4
Leren leren, leren leven (LELE)** 0.5
Remediëring en verdieping***
  • ICT
     
0.5
Totaal: 5
STEM
Talenturen* 2
STEM 2
Leren leren, leren leven (LELE)** 0.5
Remediëring en verdieping***
  • Frans
0.5
Totaal: 5
Basisvorming 1A
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Frans 3
Engels 1
Techniek 2
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 2
Muziek 1
Beeld 1
Mens en samenleving 2
Totaal: 27

Studieaanpak

Halve uren

Wanneer een vak een half schooljaar of ongeveer vijftien weken wordt gegeven, maar wel verspreid over het volledige schooljaar, spreken we van halve uren.

* Talenturen - Wat?

Waar liggen jouw interesses? Hoe ontdek je jouw talent?

We bieden talenturen aan in een blok van twee lesuren. Die omvatten een breed scala aan activiteiten binnen verschillende domeinen: van economie en organisatie tot gezondheid, van techniek en wetenschappen tot maatschappij en welzijn, van kunst of talen tot programmeren en ontwerpen...

Via diverse ervaringsgerichte of onderzoekende projecten ontdek je waar je talenten of interesses liggen.

** Leren leren, leren leven (LELE)

LELE is een lesuur met de titularis waarin onder andere de studie- en examenplanning, de klassfeer en het welbevinden in de klas aan bod komen

*** Remediëring of verdieping of lessen

Afhankelijk van de noden van de leerling voor bepaalde vakken wordt een remediërings-of verdiepingstraject op maat voorzien door de vakleerkracht.