Lessentabellen eerste jaar B

Complementair
Nederlands 1
Leren leren/coaching* 2
ICT 2
Totaal: 5
Basisvorming 1B
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Frans 2
Engels 1
Techniek 4
Natuurwetenschappen 2
Artistieke vorming 2
Mens en samenleving 1
Maatschappelijke vorming 3
Totaal: 27

* Leren leren/coaching

Titularisuur met o.a. studie- en examenplanning, klassfeer, welbevinden in de klas.