Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
3de graad - 2de leerjaar

Moderne Talen-Wetenschappen

Leerlingenprofiel

De studierichting Moderne talen-wetenschappen biedt de combinatie van een taalkundige en een wetenschappelijk vorming. Je belangstelling voor wetenschappen en talen is groot.

Studierichtingsprofiel

In deze richting:

  • staan de componenten moderne talen en wetenschappen centraal
  • krijgt de studie van de moderne talen extra aandacht. Naast Frans en Engels staat ook Duits op het programma. De aandacht gaat naar de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties door het zelfstandig uitvoeren van een onderzoeksopdracht over een literair of taalkundig onderwerp
  • bevat de component wetenschappen de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. We besteden aandacht aan het verzamelen van empirische gegevens en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van gegevens gebeurt via experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellen, boeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van gegevens.
  • Onderzoekscompetenties krijgen de nodige aandacht. 

Toekomstgericht?

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. Zo ben je voorbereid voor een masteropleiding (na een academische bacheloropleiding) (ABA) of een professionele bacheloropleiding (PBA) in de natuurwetenschappen, wiskunde, (para)medische studies taalkundige en andere alfawetenschappelijke richtingen.

6de jaar
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Godsdienst 2
Esthetica 1
Aardrijkskunde 1/2
Chemie 2/1
Fysica 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Biologie 2
Wiskunde 4
Module 2
33