Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
3de graad - 2de leerjaar

Economie-Moderne Talen (4u wiskunde)

Leerlingenprofiel

Je hebt een bijzondere interesse voor economisch-maatschappelijke problemen en moderne vreemde talen. Bij voorkeur heb je in de tweede graad een economische richting gevolgd.
Heb je een andere basisvorming genoten, kan je instappen, mits je bereid bent de component economie versneld op te bouwen.

Studierichtingsprofiel

In deze richting:

  • staan de componenten economie en moderne talen centraal.
  • benaderen we de economie abstract en plaatsen we het economische gebeuren in een brede maatschappelijke context. Je bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.
  • behandel je in het deelvak bedrijfswetenschappen de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid : productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid.
  • maak je kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert : het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.
  • krijgt de studie van de moderne talen extra aandacht. Naast Frans en Engels staat ook Duits op het programma. De aandacht gaat naar de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties door het zelfstandig uitvoeren van een onderzoeksopdracht over een literair of taalkundig onderwerp.

Toekomstgericht?

De richting economie-moderne talen bereidt je voor op hoger onderwijs. Economie-moderne talen is een breed algemeen vormende richting.
De combinatie van de twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, enkel richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen zijn niet evident.

6de jaar
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Godsdienst 2
Esthetica 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 4
Economie 4
Module 2
Natuurwetenschappen 2
33