3de graad - 2de leerjaar

Economie-Wiskunde

Leerlingenprofiel

Je hebt een bijzondere interesse voor economisch-maatschappelijke problemen en wiskunde. Bij voorkeur heb je in de tweede graad een economische richting gevolgd. Heb je een andere basisvorming genoten, kan je instappen, mits je bereid bent de component economie versneld op te bouwen.

Studierichtingsprofiel

In deze richting:

  • staan de componenten economie en wiskunde centraal. 
  • benaderen we de economie abstract en plaatsen het economisch gebeuren in een brede maatschappelijke context.
  • vragen de lessen wiskunde voldoende inzicht en abstractievermogen. 
  • neemt de studie van de moderne talen neemt een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Toekomstgericht?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. De richting economie-wiskunde bereidt je voor op hoger onderwijs.
De verdere studiemogelijkheden na economie-wiskunde zijn heel uitgebreid.
Er zijn geen beperkingen.

6de jaar
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Godsdienst 2
Esthetica 1
Aardrijkskunde 1
Chemie 1
Fysica 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Biologie 1
Wiskunde 6
Economie 4
Module 2
32