3de graad - 2de leerjaar

Handel

Leerlingenprofiel

Het bedrijfsleven spreekt je aan en je bent goed in talen.
Je bent communicatief, kan voldoende abstract denken en bent toch ook praktisch aangelegd.

Studierichtingsprofiel

In deze richting:

  • krijg je een brede bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de technieken van de binnen- en buitenlandse handel, boekhouding, de toegepaste informatica en de moderne talen.
  • komen in het vak bedrijfseconomie drie thema’s aan bod : de onderneming en haar omgeving, het werken in een onderneming, het beleid van een onderneming. Je leert over ondernemend werken als werkgever en werknemer, prijsbepaling, voorraadadministratie, btw-reglementering en boekhoudkundige implicaties, sociale zekerheid en verzekeringen, investeringsbeleid, financieel beleid, personeelsbeleid en duurzaam ondernemen.`
  • leer je ook de beginselen van het burgerlijk recht en het handelsrecht. Er is aandacht voor sociale wetgeving en voor o.a. btw en personenbelasting.
  • gaat er veel aandacht naar vlotte communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in vreemde talen, met nadruk op de bedrijfscontext.
  • runnen de leerlingen in het zesde jaar een eigen onderneming van a tot z: ze brainstormen, doen marktonderzoeken, bepalen een productaanbod, verzamelen startkapitaal, schrijven een businessplan, organiseren verkoopmomenten en aandeelhoudersvergaderingen… Teamwork is daarbij essentieel.

Toekomstgericht?

Na de derde graad Bedrijfswetenschappen kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied (bedrijfsmanagement, communicatiemanagement,...) of in de lerarenopleiding.

Een Se-n-se opleiding binnen het studiegebied handel behoort ook tot de mogelijkheden.

6de jaar
Nederlands 3
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Wiskunde 3
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Godsdienst 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Bedrijfseconomie 11
33