Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
2de graad - 1de leerjaar

Economische wetenschappen

Inhoud

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Leerlingenprofiel

Je toont voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.

Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgrond je de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Je hebt een bijzondere interesse voor wiskunde en economisch-maatschappelijke problemen.

Studierichtingsprofiel

De richting biedt een brede vorming met een pakket algemene vakken, talen en wiskunde. De talen (Nederlands, Frans, Engels) worden theoretisch en praktisch aangeboden. De wiskunde is belangrijk ter ondersteuning van de specifieke vorming.

Tijdens de lessen economie wordt uitgebreid aandacht besteed aan het keuzegedrag tussen producent en consument, de marktwerking, internationale handel en economische integratie. Ook accounting en aspecten van vennootschapsrecht komen daarbij aan bod.

Overgang naar de derde graad

Deze studierichting bereidt voor op het doorstromen naar de derde graad Economie-Moderne talen of Economie-Wiskunde. Ook de richting Humane wetenschappen behoort tot de mogelijkheden, mits een inhaalpakket. De overstap naar de richting Moderne talen-Wetenschappen is eveneens mogelijk.  Voor wie het pakket algemene en economische vakken te zwaar of te theoretisch wordt, zijn de richtingen Bedrijfswetenschappen en Taal en Communicatie zeker interessante uitwegen.

Vervolgopleidingen na de derde graad

Alle studierichtingen met de component ‘economie’ hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden zijn dan ook zeer uitgebreid.

3de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 4
Wiskunde 5
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Economie 4
ICT 1
Taalbeheersing 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32