Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
2de graad - 1de leerjaar

Bedrijf en organisatie

Inhoud

Bedrijf en Organisatie is een economisch gerichte theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit binnen het domein Economie en Organisatie.

Hou jij je inkomsten en uitgaven goed bij? Werken met cijfers zegt je wel iets? Ben jij die vlotte babbelaar? Dan is de richting Bedrijf & Organisatie iets voor jou.

Het kernvak van deze richting is bedrijfseconomie. Je leert hoe een bedrijf praktisch georganiseerd is, welke rol de consument en de  producent spelen in onze economie, welke marketingprincipes er zijn en hoe de internationale handel werkt. 

Daarnaast maak je kennis met vennootschapsrecht en personeelsbeheer en krijg je basisverrichtingen van boekhouden onder de knie. Je leert vlot werken met verschillende digitale toepassingen en ontwikkelt je administratieve en commerciële vaardigheden. Het leren communiceren op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier staat ook op het programma.

Leerlingenprofiel

Leerlingen die kiezen voor deze studierichting zijn vooral geïnteresseerd in een praktijk- en contextgebonden aanpak waarbij ze een aantal beroepssectoren verkennen (boekhouden, HR, sales en logistiek) en diverse digitale kantoortoepassingen. Aangezien communicatie in het Nederlands en andere talen daarbij onontbeerlijk is, zijn deze leerlingen ook gemotiveerd voor functioneel taalgebruik.
 • Je hebt interesse voor de zakenwereld.
 • Je blijft graag op de hoogte van de actualiteit.
 • Je bent ondernemend en houdt van organiseren.
 • Je kan goed met mensen samenwerken.
 • Je werkt graag met de computer.
 • Je kan helder, logisch en kritisch denken.
 • Je bent bereid om in andere talen te lezen, te spreken en te schrijven en ernaar te luisteren.
 • Je bent flexibel en communicatief en kan doelgericht werken.

Studierichtingsprofiel

In het vak bedrijfseconomie verwerf je vooral vaardigheden en kennis op het vlak van:
 • De consument en producten in relatie tot de economische wereld: We hebben aandacht voor het belang van ondernemingen en de manier waarop ze welvaart creëren. Ondernemingen streven immers naar continuïteit en concurrentie en winstgevendheid spelen een belangrijke rol. Ze moeten blijven nadenken over product- en marktontwikkelingen om de consument te blijven overtuigen.
 • De organisatie van ondernemingsactiviteiten: We gaan dieper in op het onderscheid tussen kern-, ondersteunende en managementactiviteiten en hun onderlinge samenhang.
 • Boekhoudkundig en financieel beheer: In functie van de administratieve organisatie is de juiste ondernemingsvorm kiezen van groot belang. Vanuit dit inzicht leren we leerlingen aan om bedrijfsverrichtingen te registreren volgens het systeem van dubbel boekhouden.
 • Personeelsbeheer: In de tweede graad zetten leerlingen vaak hun eerste stappen op de arbeidsmarkt en ondertekenen ze een arbeidsovereenkomst. Kennis van de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever maakt leerlingen weerbaar in de toekomstige relatie met hun werkgever.
 • Commercieel beheer: Onderzoek naar hoe prijzen tot stand komen en welke factoren dit proces beïnvloeden, geeft je inzicht in de economie. We brengen onze leerlingen bij hoe ze goede commerciële documenten opstellen, op een professionele manier communiceren met klanten en ondernemingen kunnen laten groeien via een gerichte marketingaanpak.
 • Logistiek en transport: Producten moeten zo snel en efficiënt mogelijk op hun bestemming raken. Kennis van de logistieke flow en de administratieve afhandeling van het transport is hierbij noodzakelijk.

Overgang naar de derde graad

Na de tweede graad Bedrijf en organisatie kan je kiezen voor Commerciële Organisatie of Bedrijfsorganisatie (ov) als vervolgrichting, eveneens studierichtingen in de dubbele finaliteit. Na het zesde jaar ben je klaar voor een vervolgstudie in het hoger onderwijs.

Vervolgopleidingen na de derde graad

Professionele bachelor- of graduaatsopleidingen die zich situeren in de studiedomeinen handelswetenschappen en bedrijfskunde, onderwijs en sociale wetenschappen zijn hierbij de meest logische vervolgstudies. 

3de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 2
Duits 1
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Bedrijfseconomie 8
Mens en samenleving 1
ICT 1
Taalbeheersing 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32