Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
2de graad - 2de leerjaar

Zorg en welzijn

Inhoud

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. De leerlingen verwerven een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Ze maken kennis met directe zorg, maar zullen toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

Leerlingenprofiel

Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerf je basis-theoretische inzichten. Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en je bent in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen.

Je verdiept je in de ontwikkeling van de mens en leert de samenleving in al haar diversiteit kennen. Je maakt kennis met verschillende doelgroepen zoals kinderen en ouderen. Daarbij groei je in sociale en communicatieve vaardigheden om met (kwetsbare) mensen om te gaan.

Je bent in staat om te reflecteren over het eigen denken en handelen. Je bent geboeid door de verschillende gezondheidsaspecten die niet enkel lichamelijke, maar ook psychische en sociale elementen bevat. Je voert diverse praktische taken uit in de thuiscontext zoals voeding bereiden, boodschappen doen, schoonmaken, activiteiten begeleiden,…

Studierichtingsprofiel

De studierichting zorg en welzijn:

  • is bij uitstek een praktijkgerichte studierichting: de te verwerven kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete, inzichtelijke en praktijkgerichte wijze aangeboden;
  • die focust op samenhang tussen de zorg voor gezondheid en welzijn, de ondersteuning bij (ped)agogische activiteiten en de zorg voor maaltijden, lokalen, keuken, leefruimten en linnen;
  • met een grote aandacht voor de totaalzorg.

Overgang naar de derde graad

De logische vervolgopleiding in de derde graad is de studierichting verzorging.

Vervolgopleidingen na de derde graad

Na het zesde jaar krijg je het studiegetuigschrift van de derde graad secundair onderwijs. Hiermee kan je aan de slag op de arbeidsmarkt, bv. als verzorgende in de ouderenzorg, de kinderopvang en de thuiszorg. 

4de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Frans 2
MAVO - Wiskunde 4
Zorg en welzijn
  • Gezondheid en welzijn (4)
  • Linnen- en interieurzorg (3)
  • Zorg voor voeding (4)
  • Pedagogisch handelen (3)
14
Sociaal werk 1
Digitale geletterdheid 1
Actua 2
Taalbeheersing 1
Totaal 32