Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
2de graad - 2de leerjaar

Moderne talen

Inhoud

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen zij Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Leerlingenprofiel

Je toont voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.

Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebt een sterk taalgevoel. Je kan taal op een abstracte manier analyseren en op een gestructureerde manier met talen omgaan. Je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en je bent nieuwsgierig naar andere culturen.

Je wil weten hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van taal en communicatie op cultuur en samenleving. Je bent geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten. Je wil inzicht verwerven in gemediatiseerde (massa)communicatie. Je hanteert talige, literaire en communicatiewetenschappelijke concepten op een abstracte manier.

Studierichtingsprofiel

In het vak communicatiewetenschappen;

  • ga je communicatief aan de slag met mediaconcepten en -tools;
  • reflecteer je kritisch op de invloed van media;
  • verwerf je inzicht in mediabeeldvorming en framing en in gemediatiseerde (massa)communicatie vanuit verschillende standpunten.

Naast vak communicatiewetenschappen ligt de nadruk sterk op (vreemde) talen:

  • Nederlands (5 lesuren per week)
  • Frans (5 lesuren per week)
  • Engels (3 lesuren per week)
  • Spaans (1 lesuur per week)

Niet alleen de taalsystematiek komt aan bod, maar de focus komt ook te liggen op  communicatieve vaardigheden.

Overgang naar de derde graad

De logische vervolgopleiding in de derde graad is de studierichting Taal en Communicatiewetenschappen. Ook Economie-Moderne Talen en Moderne Talen-Wetenschappen behoren tot de mogelijkheden.

Vervolgopleidingen na de derde graad

De richting moderne talen bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden na moderne talen zijn zeer uitgebreid. Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke opleidingen is niet evident.

4de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 4
Duits 2
Spaans 1
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen
  • Biologie
  • Chemie
  • Fysica
1
1
1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Communicatiewetenschappen en taaltechnologie 1
Sociaal werk 1
Digitale geletterdheid 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32