2de graad - 4de leerjaar

Taal en communicatie

4de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 5
Engels 3
Frans 3
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
Duits 2
Spaans 1
Public relations 5
Seminarie maatschappij en welzijn 0,5
Seminarie economie & organisatie 0,5
Seminarie taal & communicatie 0,5
Seminarie STEM 0,5
Sociaal werk 1
Totaal 32