Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
2de graad - 2de leerjaar

Natuurwetenschappen-STEM

Inhoud

Natuurwetenschappen-STEM is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde. De focus ligt bij STEM op het probleemoplossend denken en ontwerpen, cruciale vaardigheden in onze huidige samenleving. Programmeren en computationeel denken zijn essentiële onderdelen van menig STEM-project.

Leerlingenprofiel

Je toont voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.

Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten. Je exploreert planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica.

Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

We nemen ook technologie en engineering mee in het verhaal. Zo wordt deze richting een echte STEM-richting die leerlingen in staat stelt om (maatschappelijke) problemen te onderzoeken en oplossingen te bedenken.

Studierichtingsprofiel

  • Brede algemene theoretische vorming
  • Kernvakken van de studierichting zijn exacte wetenschappen: biologie, chemie en fysica
  • Algemene en abstracte benadering van wiskunde
  • Aandacht voor (moderne vreemde) talen (met een nadruk op communicatieve vaardigheden)
  • Aanscherpen van probleemoplossend, analytisch en logisch denkvermogen

Overgang naar de derde graad

De logische vervolgopleiding in de derde graad is de studierichting Wetenschappen-Wiskunde of Moderne Talen-Wetenschappen.

Ook de richtingen Economie-Moderne Talen, Economie-Wiskunde en Humane Wetenschappen behoren tot de mogelijkheden, mits een inhaalpakket.

Vervolgopleidingen na de derde graad

Alle studierichtingen met de component ‘wetenschappen’ hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid.

4de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 4
Duits 1
Wiskunde 5
Natuurwetenschappen
  • Biologie
  • Chemie
  • Fysica
2
2
2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Sociaal werk 1
STEM 2
Digitale geletterdheid 1
Totaal 33