3de graad - 1de leerjaar

Latijn-Wetenschappen

Inhoud

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. De
leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Studierichtingsprofiel

 • Latijn
 • Uitgebreid pakket wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica
 • Onderzoeksvaardigheden en labo
 • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren, statistiek

Vervolgopleidingen na de derde graad

In deze studierichting word je voorbereid op een (logische) doorstroming in het hoger onderwijs naar:
 • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
 • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
 • Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, gecombineerde studiegebieden (digital design)
 • Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie
 • Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Gezondheidszorg
 • Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal agogische werk
 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
 • Onderwijs

5de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Latijn 4
Biologie 1
Chemie 2
Fysica 2
Wiskunde 4
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Esthetica 1
ICT 1
Modules verbreding vrij
Modules verdieping 1
Totaal 32